Historie:

Met dank aan Rinus Devillers

Handboogschutterijen te Wouw
in de gemeente Wouw hebben ooit (zover als bekend)
15 Handboog schutterijen bestaan

EMM 1878 Wouwse Hil
Nederlands Welvaren 1894 Wouwse Hil
LUFF1890 Wouw
de Unie 1850 Wouw
Geest des tijds Wouwse statie
Ons Genoegen 1880 Heerle
Zomervermaak 1875 Heerle
Geen moed verloren Moerstraten
Vriendschap de Zoom 1875 Zoomvliet
Wouws plataatje Centrum Plantage
Vriendekring Eendracht Wouwse plantage
Geen moed verloren Wouwse plantage
de Eendracht 1871Vroenhout Wouw
en nog twee schutterijen waarvan alleen de naam
bekend zijn n.l.
Vooruit zonder vrees en Camillus de lellus


Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht is opgericht
in 1878 te Wouwse plantage bij cafe A de Jong
uit archiefstukken van de gemeente Steenbergen blijkt
dat er na 10 jaar enig onenigheid is geweest en dat er
leden van EMM zijn weggegaan en een nieuwe vereniging
in wouw hebben opgericht bij cafe Timmermans
deze vereniging kreeg de naam L' Union Fait La Force
wat Eendracht Maakt Macht in het Frans betekend
deze schutterij is later weer verhuist naar cafe Broeren.


Rond de Eeuwwisseling van 1900 is EMM van cafe de jong
verhuist naar cafe de Veehandel waar toen fam van Tiburg
in woonde
EMM is de oudste nog bestaande schutterij van Wouw
veel archiefmateriaal is in de loop der jaren en bij de
brand van het clublokaal tijdens de oorlog verloren gegaan


--------------------------
In 1938 werd het 60 jarig bestaan van EMM gevierd door het houden
van een groot schietconcours

De vereniging richten een verzoek tot de koningin om een medaille
beschikbaar te stellen voor dat evenement.

De commissaris van de Koningin moest over deze aanvraag adviseren
en won op zijn beurt inlichtingen in bij de burgemeester van de
Gemeente Wouw uit zijn antwoord krijgen we nog wat gegevens over
de toestand van EMM n.l. dat EMM alhier is gevestigd en voor het
eerst een zo groot concours organiseerd.

Voor dit concours werden veel schutters uit de wijde omgeving
verwacht De schutterij zelve is een van de sterkste verenigingen
van de Wouwse onderlinge bond voor handboogschutterije en omgeving

De voorzitter van E.M.M. was een groot landbouwer terwijl de leden
verder uit kleinere landbouwers en landarbeiders bestaan

De Burgemeester vroeg vervolgens om een gunstige beslissing op het
verzoek van EMM te willen nemen. Uit persoonlijke overleveringen is
gebleken dat EMM deze Koniningklijken medaille heeft ontvangen.

Aan die medaille waren door Koning Willem III wel de volgende
voorwaarden aan vastgesteld

Elke vereniging kwam maar een maal in aanmerking voor zo'n medaille
De winnaar van deze medaille mocht deze mee naar huis nemen onder
voorwaarde dat na het overlijden van de drager van deze medaille
dit kleinnood weer werd afgestaan aan de vereniging om daarna aan
het verenigingsvaandel te worden gehangen
-------------------------------

In de beginjaren van 1900 werd er altijd nog buiten geschoten wat
voor de schutter niet altijd even aangenaam was. Bij EMM werden er
daarom aan beiden uiteinden van de schietbaan overkappingen
gemaakt, zodat de schutters ook bij slecht weer droog konden staan
om te schieten

Nadat het clublokaal dat in 1944 tijdens de oorlog was afgebrand
en in 1950 weer kon worden geopend kwamen ook alle schutters van
EMM weer terug en kon er door EMM een doorstart worden gemaakt

EMM had toen gelijk de beschikking over binnenbanen wat voor die
tijd een hele luxe was
Deze binnen banen moesten om de bouwvergunning te krijgen wel
beschreven staan als zijnde een aardappelopslagplaats
--------------------------
Materiaal

Het materiaal waar toen mee geschoten werd was wel iets anders
als van deze tijd
De eerste wedstrijdbogen bestonden uit speciaal massief eikenhout
de Turkse Eik genaamd daarna kwamen er bogen die bestonden uit
verschillende lagen met dik fineer die lagen fineer werden onder
speciale spanning op elkaar gelijmd zodat men de trekspanning beter
kon berekenen dat waren de z.g. latbogen

Al deze bogen werden bespannen met een pees van gevlochten Hennep
deze soorten bogen werden veel al in BelgiŽ gemaakt.

De pijlen waar toen mee werd geschoten werden gemaakt van linden
of vurenhout en aan de puntzijde ingelegd met teakhout hieraan
werd een ijzeren punt bevestigd deze punt kon van verschillende
zwaarte zijn al nagelang de schutter dat wenste de bevedering
was gemaakt van Ganzen of Kalkoenveren het was met deze pijlen
niet mogelijk om een tweede pijl bij te maken die precies het
zelfde vloog

In de jaren 50 kwamen de Zweedse stalen bogen in de handel
hierin had men de keus uit 3 verschillende soorten en modellen
en men kon die bogen op trek kracht van de schutter instellen
door een stelbout die in het handvat zat ingewerkt die bogen
waren uit 2 delen die bij het handvat in elkaar pasten

Deze bogen waren in het begin voorzien van een stalen pees want
men was bang dat de gewone henneppezen zouden breken omdat
deze bogen een grotere trekkracht hadden
maar van die stalen pezen is men al gauw afgestapt omdat die
nog eerder stuk gingen dan de henneppezen

In die periode kwam ook een nieuw soort pijl uit de zogenaamde
Dura-Flite carbon deze pijlen waren geel van kleur en beter dan
de reeds bestaande houten pijlen. Nu kon men al meerderen pijlen
aanschaffen die hetzelfde vlogen

Ook kwamen er toen Fiberglasbogen in de handel maar deze bogen
waren niet zo'n succes omdat deze bogen nog al weersgevoelig
waren

In begin jaren 60 deden de eerste Amerikaanse bogen hun intreden.
Die bogen bestonden uit ťťn stuk. Deze bogen zijn nog in gebruik.
Later kwamen de driedelige bogen in de handel. Deze waren
gemakkelijker om te vervoeren en ook de kwaliteit was beter.

De pijlen werden in de loop der jaren ook sterk verbeterd. Eerst
kwamen de aluminium pijlen, toen de carbon en nu zijn er de
carbon-aluminium pijlen

In de jaren 62-63 deden de eerste vizieren hun intrede waarmee
geschoten mocht worden deze zaten vast aan de voorzijden van de
boog later kwamen de voorbouw en de stabilisators in de handel.

Er waren toen ook al schutters die een gaatje in de pees hadden
om daar doorheen te kijken maar dat werd verboden want men noemde
dat een dubbel vizier

Er waren schutters die dachten dat te kunnen omzeilen door een
merkpuntje op hun pees aan te brengen maar ook deze schutters
werden al snel gediskwalificeerd. wel mocht men een clicker
gebruiken dit was om de treklengte te bepalen
------------------------------
Doelen

De doelen waar toen op werd geschoten bestonden uit opeen
gestapelde pakken stro waar een mat van in elkaar gevlochten stro
nog werd voor gehangen waartegen het blazoen dan mooi strak tegen
aan zat later werden er doelen gemaakt van bunt dit is een soort
riet of vlas wat men in de wintermaanden aan de rand van het bos
kon snijden dat bunt werd dan in een kader op elkaar gestapeld en
daarna aangeperst.

Maar met het uitkomen van de aluminium pijlen
die waren voorzien van een veel stompere punt waardoor dat bunt er
uit werd geschoten is men overgestapt op de stramietdoelen die
doelen worden nog steeds gebruikt
----------------------
Blazoenen
Vroeger werd er op zwart wit blazoenen geschoten de puntentelling
liep van 1 tot 5 alleen in het midden van de zwarte roos zat nog
een wit rondje va ongeveer 2 cm als men daarin schoot mocht men
6 tellen het gebeurde meerdere malen dat ze toen in een serie
26 of 27 punten schoten (een serie was 5 schoten)
dus toen had men ook al heel goede schutters ondanks het slechte
materiaal van toen

Deze blazoenen werden met een hoek naar boven opgehangen. Zij
waren zo benummerd dat de nummering goed te lezen was vanaf de
schietlijn. Dit was nodig omdat de meeste schutters met een pijl
schoten die wat afweek en men dus niet midden op de roos kon
richten maar er naast zo kon men dan op die benummering richten
om zodoende toch in de roos te schieten

Op veel concoursen werd er op het zogenaamde geluksblazoen
geschoten die kaarten waren onder verdeeld in 25 gelijken vier-
kanten vakken van 11 x 11 cm in het middelste vak was een ronde
zwarte roos te grote van 9 cm die roos telde 25 punten maar naast
de roos en toch in het vierkante vak telde niets

De andere vakken werden benummerd van 1 tot en met 24 op de hoeken
stonden de nummers 21-22-23 en 24 voor die hoeken was altijd een
speciale prijs beschikbaar dat noemde men dan de hoeken prijs die
hoeken waren rood gekleurd
-----------------------------
Vroeger stonden er naast de schietbanen altijd een rij met planken
(schermen genaamd) Dat was om de schutters te beveiligen tegen
afgedwaalde pijlen want toen werd er nog over en weer geschoten
van A naar B en weer terug. Dus als de schutters naar de andere kant
toe liepen om hun pijl terug te schieten, vlogen de pijlen van de
andere schutters hun voorbij

Als er dan een zeer slecht schot geschoten was bleef de pijl in de
schermen steken. De schutter van wie die pijl was had een nijptang
nodig om zijn pijl uit de planken te kunnen trekken

Het is meer dan eens gebeurd dat een beginnende schutter die nijptang
in zijn broekzak stopte omdat hij hem toch regelmatig nodig had.
Hij was zo gewend aan het gewicht van die tang die in zijn zak
zat dat hij pas thuis bemerkte dat die tang nog in broekzak zat
zo iemand werd dan thuis wel koningschutter genoemd
------------------------
Ook werd er toen altijd om een cent voor de roos geschoten dus
iemand die een roos schoot kreeg van de tegenpartij dan een cent

Het is gebeurd dat een schutter die dacht dat hij in de roos
schoot maar door de tegenstanders niet als roos werd gezien
dus ook geen cent kreeg zo boos werd dat hij zijn boog
afspanden naar huis reed en heeft nadien nooit meer geschoten
terwijl het toch een goed schutter was
-------------------------
Training
Op de trainings avonden werden er eerst altijd een paar heultjes
geschoten en daarna werd er gematst.

Heulen ging als volgt: als er bevoorbeeld 10 schutters waren dan
werden er twee ploegen van 5 gemaakt die tegen elkaar moesten
schieten ieder schutter moest op de oude blazoenen die van een
tot 5 telde 10 punten behalen dat was dan per ploeg 50 punten

Die ploeg die het eerst 50 punten had geschoten had dan een half
heul gewonnen men moest dan van schietbaan verwisselen en begon
men aan de tweede halve heul als dan een ploeg twee keer achter
elkaar een halve heul won werden er nieuwe ploegen samengesteld

Was het aantal schutters oneven dan moest er een schutter voor
dam tellen bij een dam worden de punten dubbel geteld zodat het
aantal schutters dan toch weer even was. Toen werd er nog over en
weer geschoten dus aan beide zijden van een schietbaan stonden
doelen opgesteld
Men begon dan aan de ene zijde met schieten na een half heul ging
men over op de andere baan tot dat de hele heul klaar was als men
dan aan de ander kant klaar was met de heul moest er nog worden
terug geschoten dit noemde men dan een sprint.

Alle rozen die tijdens zo een heul werden geschoten moesten door
de tegenpartij worden betaald de dam moest dubbel betalen of
dubbel trekken die ploeg die een halve heul won kreeg ook een
cent zo ook voor de hele heul en als er dan nog een sprint bij
kwam bracht dat ook nog een cent op
Als men dan een paar heulen had geschoten werd er gematst

Hiervoor werden ploegen van 2 man samengesteld die allemaal 20
pijlen moesten schieten die ploeg die het meest door zijn
gemiddelde had geschoten kreeg dan een pilsje van die ploeg die
er het verste onder hun gemiddelde was gebleven

Ook werd er weleens een grote mats gedaan. Dan werden er twee even
sterke ploegen uitgezocht die dan tegen elkaar moesten schieten
na afloop kregen de winnaars dan een pilsje van de verliezers

Deze trainings avonden duurde soms zolang dat men vanuit het cafe
het licht even uit draaiden om te laten weten dat het sluitings-
tijd was.

Op de trainingsavonden werd vaak gezegd bij het afsluiten van de
schietavond ik zal de lamp uitschieten men bedoelde hiermee ik
zal nog een schot naar de andere kant schieten om daar de
schakelaar van het licht om te draaien maar er waren schutters
die dat te letterlijk opvatten en echt de lamp kapotschoten
---------------------------
Ook werd er s'avonds na afloop van het schieten nog aleens in het
donker geschoten dat ging dan meestal om een pilsje wie dan het
kortst bij de roos had geschoten
Chr Uitdewilligen was daar een kampioen in.
--------------------------
Als de schutters met hun zestal naar een bondswedstrijd gingen dat
gebeurde altijd op de fiets dan moest er iemand de pijlenbus
dragen met het wegrijden moest dat de jongste schutter doen maar
bij het terug naar huis rijden moest het die schutter doen die het
slechste had geschoten
Maar dan gebeurde het weleens dat die schutter
moe werd van het dragen dus onderweg aanreed om zijn dorst te
lessen en zodoende niet op tijd terug bij het clublokaal was met
de pijlen waar de andere schutters stonden te wachten om te kunnen
schieten maar omdat alle schutters toen maar een pijl hadden en de
drager van de pijlenbus nog niet was gearriveerd konden zij nog
niet schieten.
--------------------------
Frie Bennenbroek die pas een nieuwe pet op had zou deze voor de
roos hangen en dan mocht zijn broer Janus (die toch niets kon
raken) proberen zijn pet raak te schieten wat natuurlijk niet
lukten maar toen Frie zijn pet wilden pakken stonden er al drie
andere schutters klaar om te schieten zodat hij zijn pet niet
meer durfde te pakken deze schutters schoten wel in zijn pet
en Frie had een nieuwe pet met drie gaten erin
-------------------------------
Bij EMM werden verschillende schutters in het zonnentje gezet
hetzij om hun verdiensten bij het handboogschieten of om hun
langdurig lidmaatschap

In 1966 Werd J.Devillers gehuldigd voor het behalen van het
Nederlands kampioenschap dat zelfde jaar werd J Devillers ook
Koning bij EMM

In 1975 werd P.Sebrechts gehuldigd om zijn 75 jarig lidmaatschap
deze schutter kwam tot het laatst dat hij nog kon schieten alle
zondagen te voet van wouwse plantage naar de wouwsehil om zijn
pijltje te kunnen schieten als hij zijn schoten had gedaan en zijn
borreltje had gedronken werd hij door de kastelein naar huis
gebracht er werd vaak voorgesteld om hem ook zondags morgens op
te halen maar dat wilden hij volstrekts niet hebben ondanks dat
Piet al 93 jaar oud was. toen is er nog een foto gemaakt samen
met de jongste schutter Joh Devillers

Ook werd Jos Maas gehuldigd omdat hij 50 jaar schutter bij EMM was

In 1976 werd het eerste zestal in de bloementjes gezet voor het
behalen van het kampioenschap klasse A District 2
het tweede zestal werd zesde klasse C District 2

M Devillers werd toen gehuldigd voor het behalen van het Nederands
kampioenschap klasse 3

1978 tegelijkertijd met het 100 jarig bestaan werd J Devillers in
de bloementjes gezet met zijn zestig jarig lidmaatschap en omdat
hij al 40 jaar een bestuurs functie vervulde

In 1978 behaalde M Devillers het distrikt Kampioenschap in de ere-
klasse
G J Doggen werd Nederlands kampioen in klasse 3

In 1980 was Chr Uitdewilgen 50 jaar schutter en lid van EMM ter
ere hiervan kreeg hij een oorkonde van de Nederlandse Handboog-
bond en een van de Gemeente Wouw. Van de schutterij zelf mocht
hij een mooie schietkoffer in gebruik nemen. Dat Christ nog niet
van plan was om te stoppen met schieten blijkt wel hieruit dat
hij in 1990 werd gehuldigd met zijn zestig jaar lidmaatschap
en in 1992 een oorkonde in ontvangst mocht nemen wegens het
behalen van de regionaale kampioenschap in Vlissingen als zijnde
oudste schutter

Erelid:
Chr. Uitdewilgen werd in 1993 benoemd tot erelid van EMM.
In 2001 werd A de laater tot erelid benoemd, dit ivm. zijn jarenlange
werkzaamheden als bestuurslid van EMM

In 1982 werden er 3 schutters gelijk gehuldigd nl.
P van Loenhout 25 jaar schutter
M.Devillers 30 jaar schutter
Koos Bakx 40 jaar schutter

Gelijkertijd werd Jos Maas in de bloementjes omdat hij dat jaar
het Nederlands Kampioenschap voor de bejaarden had behaald

Verschillende schutters van EMM hebben in de loop der jaren een
oorkonde verdiend

Bij de dames waren dat Toos Devillers-Hertogh en
Rianne vd Eynden-Rijnberg

en bij de heren waren dat

Chr Uitdewilligen H Fictorie Koos Bakx M Devillers G J Doggen
A de Laater A Overdevest Fr v Eekelen R schober
----------------------------------
In de jaren zeventig had EMM veel succes met de verschieteing
tbv. de kankerbestrijding

Dr Meinsma de voorzitter van het Koningin Wilhelmina fonds KWF
kwam voor de prijsuitreiking van deze verschieting elk jaar van
Amsterdam naar Wouw om de prijs uitreiking bij te wonen zelf gaf
Dr Meinsma ook elk jaar een prijs die bestond uit een standaard
voorstellende Diana de beschermheilige van de handboogsport
deze prijs werd speciaal voor de dames beschikbaar gesteld

Om het succes van deze verschietingen te ondersteunen werden er
twee ploegen samen gesteld een van het gemeente bestuur van de
gemeente Wouw bestaande uit de wethouders C Mathijssen
P v Tiggelen en de secretaris P Maas deze stonden onderleiding
van burgemeester T Rombouts

de tweede ploeg werd samengesteld uit de doctoren van de gemeente
Wouw deze bestond uit J de Vet Chr van de Kar en P Verbaaten. Zij
stonden onderleiding van Dr Meinsma

dat de opbrengst van deze verschieting zeer goed verliep mag wel
blijken uit het feit dat EMM het eerste jaar al gelijk fl. 1055,-
kon overhandigen aan Dr Meinsma. Het bedrag dat EMM in
1979 aan de Kankerbestrijding kon schenken was reeds opgelopen
naar een bedrag van fl. 4.163,75

In de begin jaren 90 ging het voor EMM even slecht omdat het cafe
waarin zij al meer dan 100 jaar waren gehuisvest werd gesloten en
Handboogschutterij EMM noodgedwongen moest verhuizen .

Blij was EMM toen de kastelein van cafe Donkenhof Piet Broeren
zijn banen openstelde om daar te mogen schieten dat was op dan
op dezelfde banen als waar L`Union Fait La Force hun pijlen
schoten maar zij hadden hun trainingsavond op donderdag en EMM
altijd op dinsdagavond wat dus goed uitkwam
Met meer dan 30 leden was EMM een der grootste schutterijen
uit de regio

In het jaar 2000 heeft EMM weer een eigen stek gevonden en wel
op het Alliance terrein te Roosendaal in het gebouw van Oude Doelen.

Titels die in de loop der jaren zijn behaald bij EMM

Nadat het clublokaal dat tijdens de oorlogsjaren was
afgebrand en in 1950 weer was terug opgebouwd
werd de eerste Koning schieting gehouden in
September van 1950 de eerste koning was Jos Maas
die werd toen winterkoning genoemd omdat de koning-
verschieting zo laat in het jaar gebeurden
maar winterkoning kwam ook goed uit bij de lengte
van Jos Maas.
1950 Koning Jos Maas
1951 Koning Jos Maas
1952 koning Jos Maas en werd gelijk Keizer
in de jaren tot 1956 bleef Jos Maas keizer er waren toen
wel elke keer nieuwe Koningen o.a. Chr Uitdewilgen
J Konings Jac dekkers en C Vos maar de volgorde van die
koningen is niet bekend
1957 Keizer Jos Maas Koning P Devillers
1958 Keizer Jos Maas Koning P Devillers
1959 Keizer Jos Maas Koning P Devillers nakamp gew door Jos Maas
1960 Keizer Jos Maas Koning P Devillers nakamp gew door P Devillers
dus Keizer P Devillers Koning Jos Maas
1961 Keizer P Devillers Koning Jos Maas
1962 Keizer P Devillers Koning Jos Maas nakamp gew door P Devillers
1963 Keizer P Devillers Koning G Verdonk
1964 Keizer P Devillers Koning Jos Maas
1965 Keizer P Devillers Koning P van Bergen
1966 Keizer P Devillers Koning J Devillers
1967 Keizer P Devillers Koning Jos Maas
1968 Keizer P Devillers Koning Jos Maas
1969 Keizer Jos Maas Koning P Devillers nakamp gew door Jos maas
1970 Keizer Jos Maas Koning M Devillers
1971 Keizer Jos Maas Koning G Verdonk
1972 Keizer Jos Maas Koning M Devillers
1973 Keizer Jos Maas Koning M Deviller Prins Joh Devillers
1973 Keizer Jos Maas Koning M Devillers Prinses M Schillemans
1974 Keizer Jos Maas Koning J v Loenhout Prinses J Devillers de Nys
1975 Keizer Jos Maas Koning M Devillers Prinses T Devillers Hertogh
1976 Keizer Jos Maas Koning A Devillers Koningin T Devillers Hertogh
Prins Peter van Loenhout
1977 Keizer Jos MaasKoning M Devillers Prinses N Devillers Timmers
Koningin An v Turnhout
1978 Keizer Jos MaasKoning M Devillers Prins Frans Egberts
Koningin An v Turnhout
1979 Keizer M Devillers Koning G j Doggen Prins Corne v Loenhout
Koningin T Devillers Hertogh
1980 Keizer M Devillers Koning J Huys Prins Gerrie de Bakker
Koningin L Paulus Devillers
1981 Keizer M Devillers Koning J Huys Prinses L paulus Devillers
Koningin Andra Egberts
1982 Keizer J Huys Koning M Devillers Prins M Doggen
Koningin L Paulus Devillers
1983 Keizer J Huys Koning P van Loenhout Prins Chr Uitdewilgen
Koningin Andra Egberts
1984 Keizer P v Loenhout Koning Fr Egberts Koningin R de laater
1985 Keizer P v Loenhout Koning M Devillers Koningin L Paulus
1986 Keizer M Devillers Koning Th de Laater Koningin T Devillers Hertogh
1987 Keizer M Devillers Koning J Willemse Koningin T Devillers Hertogh
1988 Keizer M Devillers Koning J Willemse Koningin T Devillers Hertogh
1989 Keizer M Devillers Koning Th de Laater Koningin T Devillers Hertogh
1990 Keizer R schober Koning A v/d Eynden Koningin R de Laater
1991 Keizer R schober Koning Fr v Eekelen Koningin R v/d Eynden
1992 Keizer N Kats Koningin R v/d Eynden- - - - - - - - - -
1993 Keizer M.Devillers Koning Fr v Eekelen Koningin A Verolme
1994 Keizer N Kats Koning Fr v Eekelen Koningin Sil de Vos
1995 Keizer T v/d Eynden Koning N Kats Koningin R v/d Eynden
1996 Keizer T Wennekens Koning M Devillers Koningin I Voeten

-----------------------------

Dat er vroeger minder nauwkeurig met de besprekingen van de
verschillende vergaderingen werd omgegaan blijkt wel uit het
feit dat er enkel een kasboek door de penningmeester werd bij
gehouden en dat er van een notulen boek nog geen spraken was
In dat kasboek werden ook de afspraken voor het koningschieten
en de teerdagen bij gehouden.

Het eerste notulen boek van EMM werd aangeschaft in 1971 dit op
verzoek van Dhr A schillemans

-------------------------

Hierna volgen nog enkele pagina's uit het Kasboek van EMM

Verslagen uit het kasboek

over het jaar 1954.
Batig salto 1953 55,39 Contributie bond 22x1,50 33,--
Contributie 24 April 22,- Handboogschutter 2,75
Contributie 12 Juni 24,-- Koningschieten 54,16
Contributie 27 Juli 2,-- Contributie bond 1x150 1,50
Overschot schieting onkosten teer avond
L Amitie Unie 2,35 voor 34 Leden 68,10
Overschot Koningschieten 4,-- ---------
Contributie 14 Nov 17,-- Totaal uitgaven 159,51
Contributie 8 Jan 37,--
Contributie 15 Jan 47,--
------------
Totaal inkomen 210,74
Totaal uitgaven 159,51
----------
Batig salto voor 1954 51,23

De teeravond werd toen gehouden op Zaterdag 15 januari
E M M had toen 34 Leden
Koningschieten is gehouden in Mei en koning werd Jos Maas

Kasboek 1957
Inkomsten Uitgave
Nadelig salto 1956 37,29
Koningschieten 60,80
Contributie 13 April 20,-- 100 Doelpapieren 17,50
Contributie 23 Juni 2,--
Contributie 15 Juni 22,-- uitgave teerdag 78,64
Contributie 23 Juni 2,-- 50x 200 gr Corteletten
Contributie 17 Aug 18,-- 10x 300 gr Bief
Overschot Koningschieten 15,-- 6x 250 gr Boter
Contributie 7 Dec 19,-- Brood-Koffie-Melk
Contributie 8 Dec 9,--
Contributie 18 Dec 2,-- taal uitgaven 194,23
Contributie 19 Dec 2,-- Totaal inkomsten 191,15
Contributie 31 Dec 4,-- ----------
Contributie 19 Jan 4,--
Contributie 3 Febr 25,--
Contributie 15 Febr 17,--
Overschot Prijsversch 32,50
----------
Totaal inkomsten 191,15
Nadelig salto in 1957 fl. 3,08

Volgens deze gegevens had de penningmeester meer werk met het
ophalen van de contributie dan met iets anders

De teerdag vond plaats op 2 Februari
Koningschieten was op 28 juni dit was wel laat in het jaar 1957
Keizer was Jos Maas en Koning schoot P Devillers

Kasboek Februarie 1965

inkomsten Uitgaven
Batig Salto 1964 38,05
Contrebutie 15 Juni 5,-- 200 Doelpapieren 32,--
Contrebutie 19 Juni 106,-- Uitgaven Koningschieten
Ontvangen TBC versh 25,-- Rollade -gehakt brood
50 Doelpapieren a 0,16 8,-- boter koffie melk voor
terug van drukwerk 6,50 31 personen 84,58
Winst verschieting 12,60 100 Doelpapieren 16,--
Contrebutie 3 Nov 75,-- Uitgave Teerdag 1/2 varken
Contrebutie 10 Febr 12,-- 1 streng corteletten
Verkoop rest varken 195,-- Brood Boter Koffie 215,75
------------ ------------
445,10 348,33

Totaal inkomsten 445,10 ---------
Totaal uitgaven 348,33
------------
Batig Salto 1965 134,82

De teerdag werd gehouden op 6 Februari 1965
het koningschieten gebeurde op 19 juni 1965
keizer was toen P Devillers en Koning werd P v Bergen
met koningschieten werd er door 31 man gegeten er was net genoeg
de totale uitgave van dit koningschieten bedroeg fl. 84,58

Voor de teerdag werd er ingekocht een half varken bij v Poel en
een streng coteletten 7 pakjes boter 12 broden koffie en thee

De totale uitgave voor deze teerdag bedroeg fl. 215,75
de verkoop, van de overschot van het varken bedroeg 195,--
Er was op die teerdag dus voor fl. 20,75 opgegeten met 32 pers
Hoe dat mogelijk was wisten alleen de rijkere leden die voor een
varkens staartje soms wel fl. 75 betaalde dit om de kas van EMM
goed gevuld te houden zo dat de minder draagkrachtigen niet te
veel contributie behoefde te betalen

kasboek EMM 1971

Batig Salto 1970 153,29 Uitgaven 1971
Inkomsten 1971 Contrebutie Bond 164,--
Prijsverschieting 5,25 fruitm A Devillers 10,--
Contrebutie 18 Maart 60,-- Koningschieten 51,35
26 Augustus 57,-- PvBergen PSebrechts 22,15
10 Doelpapieren Hoogerh 2,50 fruitm JDevillers 10,--
Contrebutie 7 Dec 129,-- Teerdag ink varken
TBC verschieting 157,45 Ribstuk 8kg brood
Biljarten 192,10 Boter Koffie
Contrebutie 12 Dec 93,-- na verkoop overschot
Prijsverschieting 51,05 varken kosten Teerdag 26,75
--------------- ---------------
inkomsten fl. 900,64 284,25
Uitgaven fl. 284,25
---------------
Batig Saldo 1971 fl. 616,39
Dit was voor EMM een goed jaar
------------------------------
Toen de Penningmeester in 1980 zijn functie overdroeg
aan Dhr Koos Bakx was er in kas fl. 654,93 nog
achterstallig contrebutie fl. 400,-- en een
spaarbankboekje met erop fl. 3744,18

Een batig saldo dus van fl. 4.799,11

==================================================================

EMM heeft in 1973 de Koningklijke goedkeuring gekregen

De statuten van EMM waren als volgt
-----------------
Artikel 1 De vereniging draagt de naam vereniging van handboog-
schutters Eendracht Maakt Macht deze is gevestigd te
Wouw
Artikel 2 De vereniging is opgericht op 31 juli 1878 voor een
onbepaalde tijd
Artikel 3 De vereniging steld zich ten doel het beoefenen en het
bevorderen van de handboog sport
Artikel 4 De vereniging tracht dit doel te bereiken door het
houden van oefeningen met de handboog, het deelnemen
aan wedstrijden, en het organiseren van wedstrijden en
voorts door andere wettige middelen die voor dit doel
bevordelijk zijn
Artikel 5 De vereniging is als lid aangesloten bij de bond voor
Nederlandse handboogschutterijen het NHB.
Artikel 6 De vereniging betaat uit
a:schutters te weten leden die als zodanig bij de NHB
zijn geregistreerd
b:Leden die niet als schutter bij de NHB staan
geregestreerd
c:Ondersteunende Leden.
d: Eren leden.
Artikel 7 Alleen Leden als bedoeld in art 6 sub a kunnen aan
wedstrijden deelnemen
De leden dedoeld onder sub a en b. betalen een bij het
huishoudelijk regelement of het jaarlijks vast te
stellen bedrag aan contrebuttie Alleen zij kunnen een
functie in het bestuur bekleden
Ereleden zijn vrij van enige betaling
Artikel 8 De verenigingsleden als bedoeld in art 6 sub a worden
onderscheiden in
a,aspiranten dat zijn zij die bij aanvang van het
verenigingsjaar de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben
bereikt
b,Junioren dat zijn zij die de leeftijd van 13 wel maar
van 18 jaar nog niet hebben bereikt
c,Senioren dat zijn zij die met aanvang van het
verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn maar nog geen 65
d, Veteranen dat zijn die personen die de leeftijd van
65 jaar hebben bereikt (voor NHB 55 jaar)
Artikel 9 Het lid maatschap als bedoeld onder art 6 word verkregen
door een besluit tot goedkeuring welke is aangenomen in
een algemenen leden vergadering met een meerderheid van
de uitgebrachte stemmen
Artikel 10 Ondersteunende leden zij die leden die de vereniging
jaarlijk met een bedrag ondersteunen het minimum van
dat bedrag zal ook jaarlijks in een algemenen ledenver-
gadering worden vastgesteld
Artikel 11 Ereleden zijn leden die zich jegens de verenigng of de
handboogsport in het algemeen bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en die als zodanig in een algemenenleden
vergadering zijn benoemd als erelid.
Het huishoudelijk regelement kan dien aanzien regels
stellen.
Artikel 12 Ondersteunende-Aspirant en Junior leden hebben in een
vergadering geen stemrecht wel hebben zij een
adviserende stem.
Artikel 13 Doordat de vereniging lid is van het NHB worden de le-
en van de vereniging verenegingslid in de zin van de
statuten en reglementen van de NHB zij zijn verplicht
zich te onderwerpen aan de statuten en de reglementen
van het NHB het bestuur is verplicht aan het NHB alle
gevraagde inlichtinge omtrend de leden te verstrekken
Artikel 14 Het lidmaatschap eindigd door:
a:schriftelijke opzegging bij de secretaris met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor
het verstrijken van het verenigingsjaar
b:bij overlijden
c:royement wegens wanbetaling door het bestuur
d:royement wegens ernstige misdragingen waardoor de
belangen van de vereneging kunnen worden geschaad
dit royement kan slechts geschieden bij een besluit
van een algemenen leden vergadering met een 2/3 van
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, eventueel
bij het huishoudelijk reglement nader te regelen
Artikel 15 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a: contributie van de leden
b: contributie van de ondersteunende leden
c: ontvangsten uit wedstrijden
d: andere baten ten voordelen van EMM
Artikel 16 Het bestuur
De vereninging word bestuurd door een bestuur van
tenminste 5 leden bestaande uit voorzitter,secretaris
penningmeester en twee commissarissen
Het bestuur word gekozen door de ledenvergadering de
bestuursleden moeten meerderjarig en nederlander zijn
zij hebben een zittingstijd van 3 jaar Jaarlijks treden
een aantal bestuursleden af het rooster van aftreden
word door het bestuur opgesteld
De voorzitter word gekozen door de leden en het bestuur
onderling verdeeld de andere taken
Artikel 17 Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten
Rechtelijke zaken
Artikel 18 Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar
Artikel 19 In een huishoudelijk reglement dat door de leden op een
ledenvergadering word samengesteld mogen geen bepalingen
voorkomen die in strijd zijn met deze statuten en met de
statuten van de nederlandse handboogbond wijzegingen in
het huishoudelijk reglement kunnen slechts in een leden
vergadering met een meerderheid van een 2/3 van de uit-
gebrachte stemmen worden aangebracht Deze veranderingen
treden in werking de dag volgend op op die dag van de
aanneming van de ledenvergadering
Artikel 20 De vergaderingen zijn te onderscheiden in:
a: Ledenvergaderingen minstens eenmaal per jaar
b: Bestuursvergaderingen
c: Andere vergaderingen deze in het huishoudelijk
reglement te regelen
Artikel 21 Elk jaar word er minstens een ledenvergadering gehouden
deze heeft plaats zo tijdig voor een vergadering van de
Nederlandse bond dat de inspraak van de vereniging bij
de gang van zaken in de ledenvergadering van de NHB
gewaarborgd zijn en er inspraak mogelijkheden zijn
Artikel 22 De ledenvergadering is de wetgevende macht in de vere-
nigings Besluiten worden bij een volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij deze
statuten een grotere meerderheid van de stemmen voor
schrijft Bij de berekening voor de meerderheid der uit-
gebrachtestemmen tellen de blancostemmen niet mee de
wijze van vergaderen en stemmen in de vergadering word
in het huishoudelijk reglement vastgelegd
Artikel 23 Besluiten tot wijzegingen van deze statuten kunnen
slechts worden aangenomen in een ledenraads vergadering
met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen
Maar zij treden pas in werking na de Koningklijke goed-
keuring op deze gewijzigde statuten is verkregen
Artikel 24 Tenminste een jaar voor het verstrijken van de termijn
van deze statuten word in een leden vergadering besloten
tot het wel of niet doorgaan c.q verlengen van de duur
van de vereniging
Artikel 25 Ontbinding Alleen in een bijzondere leden vergadering
die hiervoor is bijeen geropen kan bij een meerderheid
van minstens 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen
de vereniging worden beeindigd
Artikel 26 Bij ontbinding van de vereniging wordt met inachtneming
van het daaromtrent in het burgelijk wetboek bepaalde
met de bezittingen gedaan.


Goedgekeurd bij Koningklijk besluit
op 3 December 1973 nr 24

Mij bekend
De staatssecretaris van Justitie
Namens de staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
J.v.Rijn.v.Alkemade.
=============================================


Verslag uit het notulen boek van E.M.M.
vanaf 1971 tot 1989

7-12-1971
De jaarlijkse teerdag zal worden gehouden op Zaterdag 8 Jan
aanvang 13.30 uur er zal wederom zoals alle voorgaande
jaren geteerd worden op een varken

Het varken dat geleverd werd door Corn Vos zal een paar
dagen voor de tering geslacht worden door enkele schutters
onder elkaar zoals dit ieder jaar gebeurde

Er werden 3 nieuwe leden aangenomen n.l. J.Kik Jo de Nys-
Devillers en Lies Devillers Paulus zij werden met algemene
stemmen aangenomen

P Devillers werd aangesteld als zijnde oefenmeester die
trainingen zouden worden gehouden op Dinsdag avond

De contributie voor jeugdschutters tot 18 jaar bedraagd de
helft van de contributie als die voor de oudere schutters
dat kwam dus op fl. 0,50 per maand.

A Schillemans vroeg bij de rondvraag of het niet verstandig
was om een notulen boek aan te schaffen zo dat alle
beslissingen die in een vergadering genomen werden dan in een
boek kon worden opgeschreven het was dan nadien makkelijker
terug te vinden.

22-2-1972.
Koningschieten is vastgesteld op 10 dagen voor Pinksteren dus
op Hemelvaart dag

Er zal geschoten worden in twee categorieŽn
1ť met een gemiddelde van 6 of hoger
2ť met een gemiddelde van beneden de 6
Iedere schutter schiet 2x20 pijlen dus geen 1x40

18-8-1972
Het Koningschieten is in verband met dat er vele schutters
op Hemelvaart dag belet zijn met communie feesten endergelijke
verplaatst naar de eerste vrije zondag in April

5-2-1973
Koningschieten zal worden gehouden op Zondag 13 Mei 1973.
Bij het opstellen van deze notulen was P.Devillers overleden
en werd het koningschieten uitgesteld naar 24 Juni

15-6-1973
Verslag penningmeester in kas van E.M.M. was fl. 648,79 dat
was voor een vereniging veel Geld

De jaarlijkse vrije baan verschieting die altijd ten bate van de
T.B.C.stichting werd gehouden zal voortaan ten baten van de
Kankerbestrijding worden gehouden dit is gebeurt in goed overleg
met het bestuur van de TBC stichting

Aanvulling op het koningschieten
Als een schutter 3 of meerdere jaren achter elkaar koning
heeft geschoten en bij de laatste koningschieting meer punten
heeft dan de keizer word de nieuwe koning keizer en moet de oude
keizer weer gewoon opnieuw beginnen

Heeft de nieuwe koning echter minder punten dan de keizer dan
blijft de keizer gewoon keizer en kan de koning het volgend
jaar weer opnieuw proberen
Er komt dus geen nakamp meer tussen de keizer en de koning

21-10-1973

De datums voor de Kankerverschieting werden vastgesteld op
8-9-11-13-15 en 16 December

De volgende leden hadden zich aangemeld om stil lid te worden
Steketee- Cor van Steenpaal sjon van Steenpaal en Lies van
Steenpaal

Als werkend lid had Mevr Toos Devillers Hertogh zich opgegeven
al deze personen werden met meerderheid der stemmen aangenomen

Stille leden zijn die leden die niet als werkend lid worden
opgegeven door EMM bij het NHB maar wel lid zijn bij EMM

Stil lid genoemd in de reglementen van het NHB als zijnde
ondersteunend lid Art 16- Pagina 36

Deze leden hebben ook geen stemrecht wel een adviserende stem
Stille leden mogen meedoen met koningschieten en teren mits
zij voor vol jaar contributie hebben betaald


9-2-1974.

Er hadden zich weer drie nieuwe leden aangemeld om lid te worden
bij EMM o.a. Chr Elst- P Elst (jz) en Joh van Loenhout (pz)
al deze leden werden aangenomen als zijnde werkend lid

De contributie werd verhoogd naar fl, 16,- p/j de verzekerings-
kaart werd verhoogd naar fl. 10,-- p/j was samen dus fl.26,--p/j
voor de jeugdschutter kwam de contributie zodoende op fl.-13,-

De teerdag werd gehouden op 16-2-74. Echtgenoten cq Verloofde
mogen meeteren tegen een kleine vergoeding van fl, 7,50

Met de onderlingen koppelverschieting zou worden begonnen
op 5 Maart.

P van Eekelen werd gevraagd of hij hulp secretaris zou willen zijn
bij het organiseren van de kankerverschieting hij heeft dat
aangenomen de secretaris bedankte hem daarvoor


13-5-1974

Tijdens het betalen van de contributie werden gelijktijdig de Lid-
maatschaps kaarten van de N.H.B. afgegeven tegen een betaling
van 10 gulden voor de verzekering

Het koningschieten zal worden gehouden op 16 Juni 1974
Tijdens de Rondvraag vroeg Jac van loenhout of het mogelijk was
om een veren zetter aan te schaffen van de vereniging om
zodoende de pijlen zelf te kunnen repareren aan M Devillers werd
gevraagd of hij de materiaal man van EMM wilden worden.

M.Devillers is hiermede akkoord gegaan.


7-9-1974.

De datums voor de kankerverschieting zijn vastgezet van 26 Okt tot
3 Nov deze datums zijn ook door het district bestuur goedgekeurd

Als stil lid zijn aangenomen P van Turnhout en Mevr A van Turnhout

Voor de onderlingen koppelverschieting werd de laatste schietbeurt
gehouden op 3 en 8 September de prijsuitreiking zal zijn op 14 Sept

Chr Elst zou gaarne een lijst zien waar alle schietingen op vermeld
staan. hier werd nogal wat commentaar op gegeven om dat alle
wedstrijden in de Handboog schutter staan vermeld maar M Devillers
zegde toe een lijst te maken en die aan alle schutters af te geven

10-10-1974
Deze vergadering stond meer in het teken van de kankerverschietig

Hier kwamen de volgende punten der bespreking

1ť De prijs per schietkaartje werd verhoogd van fl. 1,- naar fl. 1,50
een schietkaartje bestaat uit 4x5 schoten dus 20 pijlen.

2ť Het geschoten schot mag voorop worden gezet

3ť Prijzen indelen per klasse zodat alle klasse gelijkwaardige prijzen
hebben
4ť Een boormachine zal worden toegekend aan die schutter die de
meest gelijk tellende series heeft geschoten.
5ť De prijsuitreiking werd vastgesteld op Donderdag 7 November
aanvang 19 uur

21-5-1975.
Bestuurs verkiezing aftredend en herkiesbaar was P van Loenhout

C van Loenhout had zich ook opgegeven om voorzitter te worden
P.van Loenhout werd met 10 stemmen voor en twee tegen herkozen

Bij de volgende Kankerverschieting zal er ook een verloting
worden gehouden de prijs per lot zal fl.0,50 bedragen

De jaarlijkse teerdag werd vastgesteld op Zaterdag 1 Maart
aanvang 14 uur er zal worden geteerd op brood met hanen

Koningschieten zal voortaan op een Zaterdag worden gehouden
De bestaande doelen zullen worden vervangen voor 6 nieuwe

Er zal bij de Gemeente een aanvraag voor substitie worden gedaan

Als stil lid hadden zich aan gemeld Joh Buis en Mevr R Buis-
v Turnhout en C Buis met Lia Laanen
zij werden alle aangenomen als zijnde stil lid

12-4-1975
Koningschieten zal worden gehouden op Zondag 10-Mei aanvang
14.uur
Ook voor de stille leden zal er voortaan een titel te behalen
zijn n.l. Graaf van E.M.M.

Er zal voortaan door elke schutter fl.1,- worden uitgelegd
waarvan de Koning na afloop een consumptie kan geven na de
Huldiging van de Koning zullen de tafels gedekt staan

De schieting op het geluksblazoen (dit jaar is dat een Fred
Flinstone) zal van de zomer worden gehouden datum is nog niet
bekend
De zestallen voor de Nederlandse Bond zullen worden samengesteld
uit de hoogste schutters en zo opvolgende deze zestallen moeten
zo lang mogelijk gehandhaafd blijven

Bij wijziging zal een onderling overleg worden gehouden ieder
zestal kiest zijn eigen aanvoerder

De hoofdprijs voor de verloting ten baten van Kankerbestrijding
zal worden aangeschaft bij rijwiel handel P Gommeren te Wouw

Volgend jaar zullen er voor de verloting geen 4 maar 5000 loten
worden aangeschaft want de verkoop is vlot verlopen.

P van Turnhout en Anna van Turnhout wilden van stil lid werkend
lid worden zij werden met algemene stemmen aangenomen

P van Ekelen kwam met het voorstel om een onderling toernooi te
houden tussen L.U.F.F. uit Wouw de Eendracht ut Hoogerheide
en E.M.M. uit Wouw dit zal nog nader worden bekeken en er zal
nog uitslag over worden gegeven

Door schutters van Yerseke was de vraag gekomen om een
onderlingen verschieting te houden tegen E.M.M. en na afloop
nog een mossel maaltijd te gebruiken hier had niemand bezwaar
tegen de eerste schieting werd gepland in het najaar van 1975

Jos vMaas was 50 jaar schutter in 1976
hiervoor zou worden aangeschaft:
Een complete set Stabilisators waarde fl. 70,-
3 Nieuwe Pijlen waarde fl. 30,-
Een nieuwe pees waarde fl. 5,-

15-1-1976

De behaalde resultaten van EMM in 1975

Eerste zestal Kampioen klasse A District 2.
en tweede Nederlandskampioenschap klasse A

Het Tweede zestal is 6de geworden in klasse C

M.Devillers werd Nederlands kampioen Klasse 3

De jaarlijkse Teerdag word gehouden op Zaterdag 31 Januari 1976

Er zal worden geteerd op Hanen voor levering en slachting word
door de voorzitter P.van Loenhout.gezorgd.

Koningschieten zal worden gehouden op Zondag 22 Mei
Er zullen voortaan jaarlijks Erentekens worden aangeschaft voor
Keizer-Koning-Prins of Prinses-Graaf-1e Ridder-2e Ridder

Om de kosten een beetje te dekken word de bijdragen voor
Koningschieten verhoogd van fl.1,- naar fl.2,50

P van Loenhout stelden voor om een foto te maken van het
Kampioens zestal (dit is echter nooit gebeurd)

20-2-1976

Na het voorlezen der notulen werd er een stemming gehouden voor
2 nieuwe leden n.l. A Uitdehaag en Nico van Dorst beiden werden
met meerderheid van stemmen aangenomen

Daar P van Eekelen tussendoor was gestopt als zijnde lid van EMM
is het leden aantal van werkende leden gestegen naar 23 leden

Bij de rondvraag kwam het voorstel om schirtjes aan te schaffen
met het embleem van EMM erop
hiervoor zouden inlichtingen worden gevraagd bij div leveranciers

Na het Koningschieten zouden de tafels weergedekt staan met brood
Rollade en Gehakt ballen

De revance wedestrijd tegen yerseke werd vastgesteld op Vrijdag
19 Maart na afloop stonden de tafels ook weer gedekt.

Dit jaar hebben we twee jubilarissen in ons midden

Namelijk de Oudste schutter P.Sebrechts 75 jaar actief schutter.
en Jos Maas 50 jaar schutter beiden schutters zullen worden
gehuldigd op Zaterdag 8 Mei in ons clublokaal op de Wouwshe-hil

1-6-1976
Wijzigingen van de bondswedstrijden
Er mag op de banen van de ontvangende vereniging 2 uur voor aanvang
van een bondswedstrijd door leden van de eigen vereniging niet meer
worden geschoten voor bezoekende schutters mag tot een uur voor de
aanvang van de wedstrijd worden geschoten

De gebruikelijke 2 proefpijlen worden nu verhoogd naar 5 schoten

Voor 1 Juni moeten die schutters die mee willen doen aan de pers
kampioenschappen opgegeven zijn

Voor 1 Augustus moeten de zestallen opgegeven zijn.

Schutters welke opgegeven zijn maar zonder goede reden niet meedoen
kunnen bestraft worden met fl. 1,50 boete

Voor het huwelijk van C.Buis en Lia Laanen (beiden lid van EMM)
werd besloten een cadeau te kopen terwaarde van fl. 50,--

Voor de aanschaf van de hoofdprijs voor de verlotng van de kanker
verschieting zal contact worden opgenomen met P.Gommeren

M.Devillers zal contact op nemen met yerseke voor de volgende
verschieting

7-10-1976
In 1978 bestaat EMM 100 jaar wat gaan we daaraan doen was de
vraag die door vele leden werd gesteld.

Bij het 75 jarig bestaan van EMM hebben de leden een bus reis
gemaakt naar Oost-Brabant en onderweg nog aan enkele concourse
deel genomen n.l. in Best en in Oorschot.

Nu werd besloten om een prijsverschieting te organiseren bestaande
uit een Korps wedstrijd en een vrijebaan verschieting
dit zal door het Bestuur worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.

20-1-1977

De jaarlijkse Teerdag zal worden gehouden op Zaterdag 5-2-77
aanvang 2 uur er zal weer geteerd worden op hanen

Er werd in overleg besloten om Joh Buis een cadeau te geven voor
het vele stencil werk wat hij belangenloos doet voor de schutterij
terwijl hij toch maar gewoon stil lid is.

4 personen hadden zich aangemeld om stil lid te worden n.l.
W.Thysen- M.Thysen- Jac. Huys en Rene van Steenpaal
zij werden alle 4 aangenomen als zijnde stil lid

Na de verkiezing kwam er een discussie op gang over het betalen
van de consumptieís in de schutterij

Er waren altijd schutters die na afloop van de schieting
rechtstreeks naar huis gingen en niet via het cafť om af te
rekenen de Kastelein vroeg zich af hoe dit zat.

Het bestuur heeft gezegd hier op toe te zullen zien en alle
Consumptieís zulle voortaan worden opgeschreven.hierna nog
even de vraag nog wel of geen stille leden meer aannemen ???

Hier werd op besloten nog wel stille leden
aan te nemen want wij hadden nog voldoende schietruimte op onze
4 trainigs-avonden n.l. Zaterdagavond-Zondagmorgen
Zondagavond-Dinsdagavond en ook op Vrijdagavond werd er geschoten
de doelen waren toch altijd beschikbaar

De bierrozen kwamen hierna te spraken die werden als volgt
vastgesteld 3 Rozen achter elkaar voor schutters met een
gemiddelde boven 7,50

3 rozen of 4 gelen voor schutters van de 6 tot 7.50 gemiddeld

voor schutters met een gemiddelde onder de 6 was 4 gelen op
een training ook goed voor een bierroos

6-5-1977

Op deze vergadering werd besloten dat de jaarlijkse teerdag
te laten vervallen en dan het Koningschieten te veryken met 6
consumptie bonnen

De onderlingen koppel verschieting begint op 24 Mei

Het koningschieten zal plaats hebben op 28 Mei

G Verdonk zal elk jaar een vergoeding krijgen voor het maken van
een film over en tijdens het koningschieten

Voor de eretekens zullen alle deelnemers fl, 2,50 betalen.

29-9-1977.

De onderlingen koppelverschieting zal volgend jaar zo vroeg
mogelijk worden gehouden er mag alleen nog geschoten worden op
daarvoor afgesproken datums dus tussen door schieten mag niet
meer dit om dezelfde problemen van vorig jaar te voorkomen

In verband met het 100 jarig bestaan zal er een receptie worden
gehouden op 31-7-1978

Er zal een jubileum verschieting worden aangevraagd
Deze schieting zal er als volgt uitzien:

Korpswedstrijd bestaande uit 25 schoten de eerste 10 pijlen tellen
voor een vrijebaan verschieting hiervoor worden de meeste gelijke
ringen geteld dit gaat per persoon daarna tellen 15 schoten
voor het Korps deze telling gebeurd per zestal.

Voor de korps wedstrijden zullen 3 eretekens per afd volgens het
N.H.B. Hiernaast zal er een Medaille verschieting worden gehouden
iedere schutter kan 3 Medailles verdienen
1` Goud voor 94 punten in 10 schot
2`Zilver voor 80 punten in 10 schot
3Ô Brons voor 65 punten in 10 schot
De schutter moet van te voren opgeven voor welke Medaille hij
wil schieten.

19-5-1978

Het koningschieten word gehouden op Zondag 27-5-1978 aanvang
14.- uur

Alle schutters moeten gelijktijdig schieten de schietbeurten
zijn om 14,- en 17,- uur dus allemaal 2 x 20 pijlen en niet zoals
voorgaande jaren wel eens gebeurde 40 schoten achter elkaar

Tijdens de pauze zullen enige afgevaardigden naar de Receptie
gaan bij Oude Doelen

Na afloop van het Koningschieten zullen de tafels gedekt staan

Wed van G.Verdonk (deze was inmiddels overleden) wilden toch wel
stillid worden dat werd met alle stemmen aangenomen
Igor Gartner. werd als werkend lid aangenomen

De kleur van de shirtjes was nog een probleem omdat div, leden
verschillende kleuren wilden dit al naar gelang de leeftijd van
de schutter dit punt zal op een volgende vergadering opnieuw ter
spraken komen hierna sloot de voorzitter de vergadering

26-6-1978

Bij de Medaille verschieting zal het aantal te schieten punten
niet op 94 zoals was afgesproken maar op 92 of meer worden gezet.

Tijdens de Receptie van het 100 jarig bestaan van EMM krijgen alle
schutters 5 consumptie bonnen

Er zijn weer 6 personen die zich hebben aangemeld om werkend lid
te worden n.l. Gerard de Bakker- Gerrie de Bakker- Joh Verdonk
Marien Doggen- Geertjan Doggen en Atoine van Loenhout

Zij werden alle aangenomen Het leden aantal van EMM kwam zodoende
op 49 leden 31 werkende leden 14 stille leden en 4 niet schietende
leden

15-9-1978

Op deze vergadering werd besloten dat de kleur de shirtjes van EMM
Blauw (van Adidas met witte strepen) zullen zijn de shirtjes welke
worden uitgereikt aan de schutters blijven eigendom van EMM

Als een schutter weg gaat bij EMM moet hij het shirtje terug geven

De schirtjes mogen en moeten alleen gedragen worden bij officiŽlen
gebeurtenissen of wedstrijden.dus niet op trainings avonden

De kankerverschieting zal worden geschoten van 25 Oktober tot
4 November
De prijs uitreiking en de schieting tussen de doktoren en
het colege van Wouw zal worden gehouden op Vrijdag 9 November en
niet op een Donderdag zoals voorgaande jaren
dit is gedaan op verzoek van Dr Meinsma

Op 2 December zal er een feestmiddag worden gehouden ter afsluiting
van het 100 jarig bestaan van E.M.M.

12-1-1979

Het koningschieten is vastgesteld op 12 Mei de schietbeurten zijn om
14,- en 17,- uur Alle schutters betalen voor de wedstrijd fl. 2,50
daarvoor krijgen zij dan ieder 5 consumptie bonnen

2 Leden hadden zich aangemeld om werkend lid te worden
Jac Huys- en Andrea Timmers beiden werden aangenomen

Bestuurs verkiezing aftredend was M Deviller als secretaris deze
stelde zich niet meer herkiesbaar in verband met zijn te drukke
werkzaamheden hij wilden nog wel de Nieuwe secretaris het eerste
jaar helpen om hem in te werken

Th.de Laater werd gekozen als nieuwe secretaris het bestuur zag er
nu als volgt uit
Voorzitter P van Loenhout
Penningmeester J Devillers
Secretaris Th de Laater
Wedstrijdleiders waren Ge Doggen en Fr Egberts

Er werd gevraagd om stikkers aan te schaffen het zelfde als het
embleem wat op de shirtjes zit deze stikkers waren goed verkoop-
baar voor fl.1,- per stuk de aanschafprijs voor deze stikkers kwam
op fl. 0,35 per stuk er werd besloten 4000 van deze stikkers te
laten maken

10-1-1980

Bestuurs verkiezing de huidige penningmeester J.Devillers was aan
aan beurt om af te treden maar hij stelden zich niet meer herkies-
baar want hij vond het naar 40 jaar wel genoeg

C Bakx werd met meerderheid der stemmen gekozen als de nieuwe
Penningmeester.

Er zijn weer twee nieuwe werkende leden aangenomen n.l. Wilma de
Laater en Adrien Uitdewilgen

Koning schieten zal worden gehouden op 21 Juni dit om dat er
geen eerdere datum meer vrij was

Frans en Cor Brosus hebben in verband met hun 30 jarig huwelijk een
feestverschieting aangeboden alle schutters krijgen hiervoor een
herinerings Medaille.

de voorzitter wilde een teeravondje houden om de sfeer in de club
(nu er zoveel leden waren) hoog te houden dit omdat vele schutters
elkaar bijna nooit zagen dit door de verschillende trainings avonden

Dit werd met algemenen stemmen aangenomen deze avond zal gehouden
worden op 10 April

De onderlingen koppelverschieting zal worden
verschoten over 5 wedstrijden waarvan er vier tellen

Nico van Dorst had zich per December afgemeld als zijnde
lid van EMM

16-4-1981

Koningschieting zal worden gehouden op 30 Mei

De Kanker verschieting zal plaats vinden van 14 Okt tot 24 Okt

L Paulus stelde zich beschikbaar om bij de Kankerverschieting de
schietbeurten aan te nemen en de kas bij te houden in verband met
de kaart verkoop voor deze verschieting

Er zal iedere avond met 4 man worden geholpen 2 pijlentrekkers en
2 schrijvers. deze personen krijgen hiervoor consumptie bonnen

Op deze vergadering werd aangenomen dat stille leden voortaan op
de vergadering mogen zijn maar dat zij geen stemrecht hebben

(dit punt was niet nodig geweest omdat stille leden van EMM worden
bedoeld als onder steunende leden volgens art16 pag 36 van het NHB.)
zie de Notulen van 1973.

G de Bakker en Wilma de Laater zijn gestopt als lid van EMM

5-2-1982
Door onderlingen problemen bij het N.H.B. was er een voorstel van
andere verenigingen gekomen om een geheel eigen bond op te richten

Eventueel een roosendaalse bond of de bond van West Brabant
in deze regio hadden wij ruim 20 verenigingen maar omdat er in deze
regio veel goede schutters waren die toch graag voor het Neder-
lands kampioenschap wilden schieten is er besloten toch bij het NHB
te blijven maar dan alleen voor de Nationale afstand (25 meter)
hierin kon iedereen zich vinden

Ook de afd Limburg en Oost-Brabant hadden dezelfde problemen met
het hoofd bestuur van Het NHB

De teerdag werd weer gehouden op Zaterdagmiddag aanvang 14- uur
Jac Huys vroeg of de bondswedstrijden ook op Dinsdagavond en of op
Zondagmorgen geschoten kon worden in plaats van op Zondagmiddag
dit werd door alle schutters goedgekeurd

Gevraagd werd of stille leden ook wilden helpen bij de kanker
verschieting de stille leden hadden hier geen problemen mee

Het schieten tegen yerseke werd besproken en een datum vastgezet

Het huldigen van enkelen schutters kwam te bespreken nl.
P.van Loenhout 25 jaar schutter
M Devillers 25 jaar schutter (was al 29 jaar schutter)
Koos Bakx 40 jaar schutter
Chr Uitdewilgen 50 jaar schutter naast deze jubilarisse werd ook
Jos Maas in de bloementjes gezet wegens het behalen van het
Nederlands-kampioenschap voor de bejaarden

Twee nieuwe schutters wilden stil lid worden bij EMM n.l.
J.Heeren en Frans van Eekelen zij werden beiden aangenomen


Gestopt met schieten zijn Jo de Nys en A Uitdewilgen

Januari 1983
De schieting tegen yerseke zal worden gehouden op 28 Januari
na afloop zullen er ribben en gehaktballen klaarstaan

Op de vraag of er nog geteerd moest worden?? werd er met ja
geantwoord deze teerdag werd vastgesteld op Vrijdag 25-2-1983
aanvang 19 uur er zal worden geteerd op koude schotel en brood
met Koteletten ook niet leden mogen meeteren maar moeten een
vergoeding van fl.12,50 betalen

Koningschieting zal worden gehouden op Zaterdag 11 Juni aanvang
13- uur Na ruim beraad werd besloten de kankerverschieting
toch door te laten gaan en wel op 14-15-16 en21-22-en 23 Okt
de prijsuitreiking zal zijn op 28 Okt

G Doggen en M Doggen stoppen als lid van EMM

21-1-1984
Koningschieten zal gebeuren op 30 juni

Een voorstel van P van Steenpaal en van Jac Huys was om het
keizerschap iedere 2 jaar af te laten gaan in plaats van om de
3 jaar
De reden hiervan is dat de keizer dan elk jaar zijn
eventuele titel moet verdedigen omdat de koning van vorig jaar
dit jaar weer koning kan worden en als de keizer dan niet mee
heeft geschoten word de koning automatisch keizer

De teeravond wordt gehouden op vrijdagavond 23 Maart aanvang 19
uur Leden krijgen nu consumptie bonnen verstrekt

Niet leden van EMM mogen ook meeteren tegen een kleine vergoeding

Hierna kwam de Kankerverschieting ter spraken:

Daar blijkt dat de laatste jaren de animo zo klein is geworden
en ook het leden tal van E.M.M.zodanig is terug gelopen dat het
organiseren en goed begeleiden van deze schieting op zich al
een probleem zal vormen

Aan de hand van deze gegevens werd
besloten de K.W.F.verschieting dan maar te beŽindigen. wel werd
er toen besloten om voor de kankerbestrijding te gaan Collecteren
Th de Laater zou hiervoor zorgen en colectebussen aanvragen.

18-4-1985
Het koningschieten zal zijn op zaterdag 18 Mei aanvang 1.30 uur
na het schieten staan de tafels gedekt met een koude schotel
en brood met kippen billen onder het schieten zullen er weer
hard gekookte eieren zijn
Tegen betaling van fl.2.50 krijgen alle leden weer
drie consumptie bonnen

Niet leden mogen mee eten tegen een vergoeding van fl.12.50

Hierna liet de penningmeester weten dat de contributie ook over
de bank kon worden betaald.

Nu het ledental van EMM toch zo hard is terug gelopen kan de kas
controle volgend jaar ook wel een half uur voor de vergadering
plaatsvinden. Hier had niemand bezwaar tegen

Het huidige bestuur zal voorlopig met drie man verder gaan

30-1-86

Bestuurs verkiezing aftredend was de penningmeester Koos Bakx
Koos Bakx stelde zich ook weer herkiesbaar en is met algemene
stemmen aangenomen

Verkiezing van Nieuwe leden
3 personen hadden zich aangemeld
om werkend lid van EMM te willen worden zij werden met
meerderheid van stemmen aangenomen hierdoor kwam het leden
aantal weer op 11 personen
Deze leden waren H Fictorie Jac Willemse en A Marcus

Koningschieten zal worden gehouden op 10 Mei aanvang 13,30 uur
de volgende Eren tekens zijn te verdienen
1x Keizer 1x Koning 4x Ridder en voor de stille leden zijn er
2 Erentekens te behalen

Er was een voorstel van het Districtsbestuur gekomen om
een onderlingen competitie tussen de verschillende verenigingen
te organiseren de leden van EMM waren hier allemaal voor
dit punt zou nog verder door het bestuur worden uitgezocht

Daar E.M.M. was gestopt met de verschieting voor de Kanker-
bestrijding is er besloten om het geld wat nog op het boekje
voor K.W.F. stond over te maken naar de Kankerbestrijding
en het spaarboekje te laten vervallen

10-4-1987

De contributie van E.M.M. zal worden verhoogd van fl.5,- p/m
naar fl.6,- p/m dit is nodig omdat het NHB de contributie
heeft verhoogd naar fl.32,50 per lid per jaar

Koningschieten zal worden gehouden op Zaterdag 14 Mei aanvang
13,50.uur tegen betaling van fl.5,- krijgen alle schutters 5
consumptie bonnen na afloop van de verschieting zal er een
koud-buffet gereed staan

Er zijn weer twee nieuwe schutters aangenomen n.l.
A Overdevest en M de Jong we hebben dus weer 13 leden.

25-4-1988
Deze vergadering werd geopend door de secretaris omdat de
voorzitter zonder kennis geving afwezig was

Er moest weer voor twee nieuwe leden gestemd worden n.l.
A van der Eynden en C Duterloo beiden leden werden aan genomen

Koningschieten word gehouden op Zaterdag 15 Mei aanvang 13,30 uur
na afloop van de schieting zl er weer een koud-buffet zijn
niet leden mogen tegen een vergoeding van fl-20,- meeteren

Ad Overdevest vroeg of A van der Eynden en C Duterloo al mee
konden strijden voor het Koningschap of een andere Titel
na stemming hierover bleek dat er geen bezwaar tegen was.

Hierna kon deze korte vergadering worden afgesloten.

20-1-1989

De vergadering werd geopend door de secretaris de reden hiervan
was de voorzitter zich had bedankt als zijnde lid van EMM
er moest dus een nieuwe voorzitter worden gekozen

A v/d Eynden en H Fictorie stelden zich beschikbaar als
bestuurslid beiden werden aangenomen in het bestuur na een tweede
stemming werd H Fiktorie als Voorzitter gekozen.

Verder werd er nog gestemd voor een nieuw lid n.l. Ralf Schober
ook deze werd met meerderheid van stemmen aangenomen

Koningschieten werd vastgesteld op 6 Mei

Er werd nog even over Jubilarissen gesproken maar dit punt werd
door verwezen naar de volgende vergadering

A v/d Eynden kwam met het voorstel om een lotto te houden voor
de schutterij de inleg zou bedragen een gulden de man wekelijks

De helft hiervan zal in een aparte pot worden gestort waarvan
de schutters een keer per jaar een dagje uit kunnen gaan.
of eventueel voor het aanschaffen van nieuwe shirtjes

Hierna kon de nieuwe Voorzitter de vergadering sluiten

1-1-2018

Fusie met Landmans Genoegen
EMM gaat verder onder de naam Landmans Genoegen
en verhuist van clubhuis naar Huis Ten Halve